Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, met daarin opgenomen aansprakelijkheids-beperkingen en een arbitraal belang beding, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.