Coubertin Zeeburgereiland

Amsterdam

Status:
Gerealiseerd
Kenmerken:
69 Appartementen / Parkeerkelder
opdrachtgever:
Smits Bouwbedrijf
Werkzaamheden:
ONTWERP

Stedelijke visie

Bij de ruimtelijke opzet van het plan is rekening gehouden met de orthogonale structuur van het huidige rioolwaterzuiveringsterrein. Dit biedt mogelijkheden om een aantal elementen van de huidige rioolwaterzuivering, te weten drie silo’s en twee ‘huisjes’, te behouden en voor zover mogelijk te hergebruiken. Een beeldbepalend element in het plan is het centraal gelegen sportpark. Dit sportpark nieuwe stijl zal straks huisvesting bieden aan een voetbalvereniging, maar kan ook mede gebruikt worden door de in het gebied gevestigde scholen en - in georganiseerd verband - door bewoners. De noordrand van het gebied is, met uitzicht over het Buiten-IJ naar Durgerdam en met een heel directe toegang tot de recreatieve groene zoom om het eiland, zeer bijzonder. In deze noordrand zullen de grondgebonden woningen worden gerealiseerd.

Impressies
Zicht vanaf Faas Wilkesstraat
Zicht vanaf Faas Wilkesstraat
Verscheidenheid in metselwerk
Zicht vanaf de John Blankensteinstraat
Binnenterrein
Binnenterrein
Binnenterrein
Ontsluiting
Middenblok
projectplan
Werking van het Gebouw
Werking van het Gebouw
Plattegrond / situatie
Aanzicht Faas Wilkesstraat
Aanzicht Roepie Kruizestraat