GGZ Delfland

Delft

Status:
Gerealiseerd
Kenmerken:
Ca. 3.550m2 BVO / Multifunctioneel gebouw / GGZ / zorg / Prijsvraag
opdrachtgever:
GGZ Delfland
Werkzaamheden:
Ontwerp
Functionaliteit en flexibiliteit

Als winnaar van een prijsvraag ontwerpt Leeuwenkamp Architecten voor GGZ Delfland een Multi Functioneel Centrum (MFC) op het Sint Joristerrein te Delft. Het nieuwe MFC beoogt de samenwerking tussen de klinieken en ambulante zorg voor mensen met een psychiatrische stoornis te verbeteren. Hoewel de levensduur van het gebouw niet meer dan 20 jaar behoefde te zijn, diende het wel hoogwaardig te zijn. De flexibiliteit binnen het plangebied maakte het mogelijk het MFC op de hoofdas in lijn te brengen met een links gelegen monumentaal hoofdgebouw. De hoofdentree tegenover de vijver is teruggesneden waardoor het MFC zich herkenbaar optilt in de omgeving. Naast beleving van het zorggebouw zijn vooral de functionaliteit en flexibiliteit van het gebruik belangrijke ontwerpuitgangspunten geweest.

Multifunctioneel

Het ontwerp laat zich omschrijven als een gestapelde carré met in het midden een patio. Aan de onderzijde bevinden zich naast de hoofdentree diverse andere ingangen, allen met een eigen kleur. In de hoofdentree zijn de centrale receptie en de wachtruimte gesitueerd. Kenmerkend op alle verdiepingen is de corridorstructuur met daglicht aan het eind van iedere gang. Behandelaars van verschillende disciplines werken op korte afstand van elkaar zodat zij elkaar gemakkelijk kunnen vinden. De gangen en de gevelstructuur, met daarin verwerkt de draagconstructie, liggen vast. De overige ruimten zijn naar behoefte van de gebruikers vrij indeelbaar. De ramen in de gevel van redceder zijn gespiegeld en gedraaid zonder een vast ritme. Opvallend is dat de intensiteit van invallend daglicht voor het gehele MFC gelijk is.

Foto's en Visualisaties:
Leeuwenkamp Architecten (Visualisaties)
Rob van Esch (Fotografie)

Impressies
Aanzicht
Aanzicht
Entree
Groene snede
Groen Binnengebied
projectplan
Begane grond
Begane grond
Eerste Verdieping
Tweede verdieping