Operatiecomplex en Behandelhuis Amsterdam UMC

Amsterdam

Status:
Gerealiseerd / Uitvoering
Kenmerken:
8.000m2 / (Hybride) Operatiecomplex / Endoscopische OK's / Behandelhuis
opdrachtgever:
Amsterdam Umc
Werkzaamheden:
Ontwerp / Advies / Bouwmanagement
Ontwerpmanagement

Het totaal project van 8.000 m2 is opgedeeld in drie hoofdfases welke vervolgens zijn opgedeeld in sub faseringen om het bestaande ziekenhuis zo min mogelijk overlast te bezorgen.

Dit vroeg om degelijk ontwerpmanagement van onze zijde. Leeuwenkamp Architecten heeft strak de regie gevoerd over gebruikersparticipatie, afsprakentekeningen, toekomstbestendigheid, budget, planning, bouwoverlast en coördinatie. Het tot in detail uitgezochte ontwerp is verwoord in het bestek en de tekeningen voor de diverse aanbesteding. De totale fasering, bouwlogistiek, overlast beperkende maatregelen, stofschottenplan en vluchtroutes zijn in de aanbesteding meegenomen.

Leeuwenkamp Architecten heeft samen met Amsterdam Umc aan de hand van het LTHP de eerste faseringsplannen opgesteld voor de grootschalige nieuwbouw en renovatie van het totale operatiecomplex. Er is tijdens het ontwerptraject zeer nauw gekeken naar een nieuwe manier van werken, overzichtelijke structuur voor medewerkers, patiënten en bezoekers, rust, veiligheid en privacy.

In 2017 is fase 2 opgeleverd, te weten 2 nieuwe hybride operatiekamers en 1 nieuwe operatiekamer (hybride ready). Deze fase bevindt zich in het hart van het operatiecomplex en vergt ook alle kennis en ervaring van ons ontwerpteam om bouwlogistiek, overlastbeperking, coördinatie en budget te beheersen.

Samenwerking:
Croonwolter&dros TBI (Installatie Advies)
PEUTZ (Bouwfysisch Advies)
Royalhaskoningdhv (Constructie Advies)
BAM Utiliteitsbouw (Hoofdaannemer)

Foto's en Vizualisaties:
Leeuwenkamp Architecten (Visualisaties)
Digidaan (Fotografie)
Jan Derwig (Fotografie)


Impressies
Nieuwe gevel Hoofdentree
Nieuwe gevel Hoofdentree
Nieuwe gevel
Centrale gang OK-complex
OK
5
Hybride OK
Endoscopische OK-afdeling
Ontwerpen in een complexe omgeving
projectplan
renovatie / verduurzaming van de gevel
renovatie / verduurzaming van de gevel
6e verdieping OK-complex
Routing OK
BIM Hybride OK-afdeling