Operatiecomplex MCL

Leeuwarden

Status:
Technisch Ontwerp
Kenmerken:
CA. 4.000 M2 BVO (HYBRIDE) OPERATIECOMPLEX / TEAMRUIMTE/ FLEX WERKPLEKKEN / DICTEERNISSEN
opdrachtgever:
MCL
Werkzaamheden:
ONTWERP / ADVIES
Aansluiten op de bestaande structuur

Het operatiecomplex van het MCL (4.000 m2) is een 24/7 operationele afdeling welke volledig wordt gerenoveerd, terwijl het complex in bedrijf blijft. Leeuwenkamp Architecten heeft binnen het ontwerpmanagement risico’s en raakvlakken vanuit de BLVC-aspecten meegenomen. Binnen het ontwerpteam hebben we gekozen om het BLVC-plan mede bepalend te laten zijn voor de daadwerkelijke realisatie. Daarmee hebben we al tijdens het voorontwerp gekozen om bijvoorbeeld de noodzakelijke nieuwe techniekruimte (ca. 300 m2) volledig te gaan prefabriceren (incl. installaties) en deze in het weekend op het dak van het complex te hijsen om zo de overlast te beperken, de leefbaarheid te waarborgen, de veiligheid te garanderen en tevens het eind product kwalitatief te verbeteren. Ook voor de operatiekamers zelf hebben wij in het voorontwerp al keuzes gemaakt om de werkzaamheden ter plaatse te beperken en de bouwfasen te verkorten.

Het is noodzakelijk om bij het ontwerp zoveel als mogelijk aan te blijven sluiten bij de bestaande (gebouw)structuren. Wij zien hierbij een kans door het toepassen van de scheiding van drager en inbouw wat betekent dat we de hoofdstructuren loskoppelen van het inbouwpakket. Deze aanpak leidt tot bouwtijdverkorting en vermindering van overlast. Daarnaast behoudt deze aanpak de keuzeflexibiliteit tot laat in het ontwerp doordat vooraf aan de aannemer kenbaar wordt gemaakt welke informatie wanneer beschikbaar komt in het proces.

Foto's en Vizualisaties:
Leeuwenkamp Architecten (Visualisaties)

Impressies
Teamruimte
Teamruimte
OK gang
Flexplekken
Wasruimte
Nieuwbouw Fase 1
Nieuwbouw Fase 2
projectplan
Plattegrond OK-complex Fase 1
Plattegrond OK-complex Fase 1
Doorsnede Fase 1