Renovatie ziekenhuis WZA

Assen

Status:
Uitvoering / gerealiseerd
Kenmerken:
ca 25.000m2 BVO / Renovatie compleet ziekenhuis
opdrachtgever:
WZA
Werkzaamheden:
Ontwerp / Advies / Bouwmanagement
Renovatie in delen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen wordt de aankomende jaren volledig gerenoveerd (18.000 m2). In samenwerking met AT-Osborne hebben wij het Masterplan herijkt op haalbaarheid in het kader van de BLVC. Wij hebben een schuifplan gemaakt voor de diverse renovaties en hier telkenmale gekeken naar de impact op de bereikbaarheid (patiënten, medewerkers, hulpdiensten en aannemers), de leefbaarheid (inventariseren wat de impact zal zijn op de leefbaarheid en maatregelen treffen om dit te voorkomen), de veiligheid (is dit de juiste fasering, kunnen we de veiligheid waarborgen) en de communicatie met de diverse stakeholders.

Lean methodiek

Bij het deelproject Klinieken van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen hebben wij de Lean methodiek toegepast. Wanneer de engineering en realisatie wordt uitgevoerd volgens de Lean methodiek, betekent dit dat het gebouw in kleine onderdelen wordt aangepakt, zogenaamde “batches”. Door deze batches van VO tot realisatie in één gang aan te pakken ontstaat een one-piece-flow. Zo worden op de bouwplaats kleine batches gemonteerd en geassembleerd waardoor na elke stap de ‘leasons learned’ worden meegenomen in de eerstvolgende batch uitvoering. Dit leidt tot een steeds kortere bouwtijd, minder overlast ter plaatse en een betere kwaliteit van het eindproduct. Gezien de structuur van het gebouw en het repeterende karakter van de ruimten creëren we met deze aanpak minder overlast. Met een Lean planning, een dagplanning in de realisatie fase, wordt de afstemming van de bouwfasering op het zorgproces van het WZA mogelijk.

Foto's en Vizualisaties:
Leeuwenkamp Architecten (Visualisaties)

Impressies
Dagverblijf met Dienkeuken
Dagverblijf met Dienkeuken
Dagverblijf leestafel
ICU controlepost
Teamruimte
OK-complex
Ouder & kind centrum ontvangst
Consultruimte
Holding Recovery
Ouder & Kind Centrum wachtruimte
Kraamkamer
projectplan
Overzicht totale renovatie
Overzicht totale renovatie
CCU afdeling
OK-complex
Aanzicht Nieuwbouw OK-complex
Plattegrond Ouder- & Kindcentrum